Pågående projekt

Programområde Avfall

Syftet med projektet är att sammanställa de underlag som fordras för nationell uppföljning av producentansvaret för förpackningar enligt förordning (2006:1273) om producentansvar för förpackningar och rapportering enligt direktiv 94/62/EG om ...