• Åke Sjödin, IVL

  Åke Sjödin, IVL

  Programkoordinator för sakområde Luft och klimat

  Telefon: 010 - 788 67 98
  E-post: ake.sjodin@ivl.se

 • Hanna Gustavsson

  Hanna Gustavsson, SMHI

  Programkoordinator för Sakområde Vatten

  Telefon: 011 - 495 8706
  E-post: hanna.gustavsson@smhi.se

 • Louise Sörme, SCB

  Louise Sörme, SCB

  Programkoordinator för sakområdena Avfall samt Farliga Ämnen

  Telefon: 08 - 506 947 92
  E-post: Louise.Sorme@scb.se