Publicerad: 30 augusti 2013

SMED deltar på ChEmiTecs slutkonferens om Varors kemiska fotavtryck

På ChEmiTecs slutkonferens Varornas kemiska fotavtryck  berättar forskarna Eva Brorström-Lundén, Anna Palm-Cousins och Louise Sörme om sina resultat från Chemitecs projektet.

Slutkonferensen handlar om problemet med emissioner av organiska ämnen från varor, och om hur stort problemet väntas bli i framtiden. Vilka kombinationer av ämnen, varor och användningsmönster bidrar mest till exponering för människor och miljö på kort och lång sikt? Detta och mycket mer kommer att diskuteras och belysas under konferensen som pågår 9-10 september 2013.

  • Eva Brorström- Lundén, IVL Svenska Miljöinstitutet, kommer att tala om Alternativa källor och spridningsvägar.
  • Anna Palm-Cousins, IVL Svenska Miljöinstitutet, kommer att tala om Utsläpp av ftalater och decaBDE till inomhusmiljö och dess påverkan på urban luftkvalitet.
  • Louise Sörme, Statistiska Centralbyrån (SCB), kommer att tala om metodik för varuflöden.

Dessa forskare är även verksamma inom SMED.
För mer information; se www.chemitecs.se
Välkomna!

Kontaktuppgifter:
Tomas Rydberg, IVL Svenska Miljöinstitutet
tomas.rydberg@ivl.se

Eva Brorström Lunden, IVL Svenska Miljöinstitutet
eva.bl@ivl.se

Anna-Palm Cousins, IVL Svenska Miljöinstitutet
anna.palmcousins@ivl.se

Louise Sörme, Statistiska Centralbyrån (SCB)
louise.sorme@scb.se

Tillbaka till startsidan