Publicerad: 30 december 2015

Sveriges belastning till Östersjön 1994-2014 levererad till HELCOM

SMED har i dagarna slutfört beräkningarna av Sveriges belastning av närsalter till Östersjön och Västerhavet under perioden 1994 till 2014. Arbetet har utförts på uppdrag av Havs- och vattenmyndigheten under två års tid. Eftersom PLC6-rapporteringen har ökat antal beräkningsområden, har även ett stort förarbete gjorts för att utveckla metoderna.

Rapporteringen till PLC6 (Pollution Load Compilation) utgörs av en sammanställning av vattenburen föroreningstransport till hela Östersjön (Kattegatt, Öresund, Egentliga Östersjön. Bottenviken och Bottenhavet), och beräkningen av belastningen till Skagerrak utförs samtidigt för PARCOM-redovisningen.
– Resultaten är nu inrapporterade från projektet till HELCOM, men arbetet med att redovisa resultaten fortsätter efter nyår, berättar PLC6-projektledningsteamet.
Resultat, rapport och data från PLC6 kommer successivt att tillgängliggöras via SMED:s och HaV:s webplatser. Rapporten ska vara klar i slutet av mars 2016, och det är redan klart att resultaten från PLC6 kommer att presenteras vid Havs- och vattenforum i Göteborg i maj 2016.

Tillbaka till startsidan