Publicerad: 24 maj 2016

PLC6-resultaten offentliggörs idag

Havs- och vattenmyndigheten gav 2014 i uppdrag åt SMED (Svenska MiljöEmissionsData) att beräkna och sammanställa näringsämnesbelastningen till Sveriges omgivande havsbassänger. Resultaten publiceras i samband med Havs- och vattenforum i Göteborg den 24-25 maj där fler av SMEDs experter medverkar i en djupdykning om PLC6.

Läs mer i pressmeddelande från Havs- och vattenmyndigheten.

Tillbaka till startsidan