Publicerad: 2 maj 2017

Inbjudan Workshop 11 maj 2017

Behov av modellsystem i vattenförvaltning

Det finns ett stort behov av att använda modellsystem både som stöd i arbetet inom havs- och vattenförvaltning och för internationell rapportering.  När resultat från olika belastningsberäkningar från olika beräkningsmodeller finns tillgängliga kan det uppstå en förvirring om i vilken situation olika resultat används bäst. Det kan också uppstå frågetecken kring varför resultat från två belastningsberäkningar från olika modeller inom samma vattenförekomst skiljer sig i mängd. Detta beror i grunden på att olika beräkningsmodeller har olika syften samt olika och för- och nackdelar, vilket i sin tur leder till olikheter i resultat. För användarna är det viktigt att det är tydligt vilka modellresultat som bör användas till vad.

Länk till inbjudan

Vi hoppas att kunna inleda en diskussion om behovet av modeller i förvaltning av svenskt vatten.

Väl Mött!

Tillbaka till startsidan