Kontaktpersoner Sakområde Avfall

Nedanför finner du personer i SMED:s organisation, som är ämneskunniga inom Sakområde Avfall.

  • Louise Sörme, SCB

    Louise Sörme, SCB

    Programkoordinator för sakområdena Avfall samt Farliga Ämnen

    Telefon: 010 - 479 47 92
    E-post: Louise.Sorme@scb.se