Förslag på indikatorer baserade på utsläppsdata från PRTR

Ända sedan PRTR-protokollet instiftades har syftet varit att ge allmänheten kännedom om utsläpp från industriella anläggningar, och att försöka popularisera och kommunicera de utsläppsdata som finns. Nyligen beskrev EU-kommissionen sitt arbete med att arbeta för en ökad användning av PRTR-data för policy och till allmänhet, och EEA har i sin fleråriga plan för 2014–2018 uttryckt ambitionen att ta fram indikatorer inom området industriella utsläpp. I Sverige jobbar Naturvårdsverket med PRTR-frågor, man har även här betonat vikten av allmänhetens tillgång till miljöinformation från PRTR, samt att indikatorer baserat på PRTR som kopplar till miljömålet Giftfri miljö borde tas fram.

Detta projekt har tagit avstamp i dessa ambitioner, och presenterar här en lista på möjliga indikatorer främst med anknytning till PRTR-data. Syftet med projektet har inte varit att ta fram data för indikatorerna, utan endast ge förslag på vilka indikatorer som vore intressanta att utveckla.

NV DiVA SMED Rapport Nr 179 2016