Relaterade länkar till utsläppsdata

Utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar per län, kommun och i rutnät i Sverige redovisade på Miljömålsportalen (data framtagna av SMED utifrån den nationella utsläppsstatistiken på uppdrag av RUS och Naturvårdsverket):
http://www.rus.lst.se/nationellaemissionsdatabasen.html

Data på utsläpp av växthusgaser rapporterade från olika länder till FN:s klimatkonvention, UNFCCC:
http://unfccc.int/di/DetailedByParty.do

Data rapporterade från olika länder till FN:s (UNECE) konvention om gränsöverskridande luftföroreningar, CLRTAP:
http://webdab1.umweltbundesamt.at/official_country_year.html?cgiproxy_skip=1

Utsläppsdata för luftföroreningar i EMEP:s rutnät (geografisk upplösta utsläppsdata för Europa):
http://webdab1.umweltbundesamt.at/maps_country_year.html?cgiproxy_skip=1

Sveriges officiella utsläppsdata för luftföroreningar samt prognoser fram till 2030:
http://cdr.eionet.europa.eu/se/un/colqgyzla