Kontaktpersoner Sakområde Luft och klimat

Nedanför finner du personer i SMED:s organisation, som är ämneskunniga inom Sakområde Luft och klimat.

  • Tomas Gustafsson, IVL

    Programkoordinator för sakområde Luft och klimat

    Telefon: 010 - 788 67 64
    E-post: tomas.gustafsson@ivl.se