Under färdigställandet av den senaste svenska klimatrapporteringen till UNFCCC (submission 2014) framgick att det finns risk att emissioner av fluorerade växthusgaser från skrotning samt från importerade vägfordon med AC är underskattade. Under UNFCCC:s granskning av submission 2013 framgick också att beskrivningen av emissioner från skrotning behöver förtydligas.

Projektets syfte är att utreda om det behövs göras förändringar i beräkningarna för F-gaser för att undvika underskattningar av emissioner, samt att förbättra beskrivningen av emissioner från skrotning.

.