Rapportserie SMED

Här listas rapporter som SMED gjort på uppdrag av Naturvårdsverket.

Nedan listas de rapporter som hittills utgivits i SMED:s rapportserie med
ISSN 1653-8102 samt i SMED och SMED&SLU:s rapportserie med ISSN 1652-4179.

Programområde Luft

SMED Report No 199 2015
SMED Report No 194 2016
SMED Report No 192 2016
SMED Rapport Nr 168 2015
SMED Rapport Nr 197 2015
SMED Rapport Nr 196 2015
SMED Report No 177 2015
SMED Rapport Nr 169 2015
SMED Rapport Nr 164 2014
SMED Rapport Nr 161 2014
SMED Report No 152 2014
SMED Rapport Nr 150 2014
SMED Rapport Nr 146 2014
SMED Rapport Nr 145 2014
SMED PM Fluorinated greenhouse gases – is there a risk of underestimation of reported Swedish emissions from disposal of products and equipment?
SMED PM Särredovisning av utsläpp av fossil CO2 inom respektive utanför ETS, submission 2015
SMED PM Justering av småbåtars bränsleförbrukning
SMED PM Fördelning av bränslen inom transportsektorn
SMED PM Revision of N2O emission factors for combustion of gaseous and solid fuels
SMED Rapport nr 135 2012
SMED Report No 134 2012
SMED Rapport nr 133 2012
SMED Report No 132 2013
SMED Rapport nr 131 2012
SMED Report nr 130 2012
SMED Report No 129 2011
SMED Rapport nr 128 2011
SMED Rapport nr 127 2012
SMED Report No 126 2013
SMED Report No 125 2013
SMED Rapport nr 121 2013
SMED Rapport nr 118 2013
SMED PM Kvalitetskontroll av emissionsfaktorer för stationär förbränning 2012
SMED Report no 98 2011
SMED Report no 97 2011
SMED Rapport nr 95 2011
SMED Rapport nr 94 2010
SMED Rapport nr 93 2010
SMED Rapport nr 92 2010
SMED Rapport nr 91 2010
SMED Rapport nr 90 2010
SMED Rapport nr 89 2010
SMED Rapport nr 88 2010
SMED Rapport nr 87 2010
SMED Rapport nr 85 2009
SMED Report no 83 2008
SMED Report no 82 2008
SMED Rapport nr 40 2010
SMED Rapport nr 39 2010
SMED Report nr 38 2010
SMED Rapport nr 37 2010
SMED Rapport nr 36 2010
SMED Report nr 35 2010
SMED Report nr 34 2010
SMED Report nr 31 2009
SMED Rapport nr 26 2009
SMED Rapport nr 14 2008
SMED Rapport nr 80 2007
SMED Rapport nr 79 2007
SMED Report no 78 2007
SMED Rapport nr 77 2007
SMED Report no 11 2007
SMED Report no 76 2006
SMED Report no 75 2006
SMED Report no 74 2005
SMED Report no 73 2005
SMED Report no 72 2005
SMED Report no 71 2005
SMED Report no 70 2005
SMED Report no 69 2005
SMED Report no 68 2005
SMED Report no 67 2005
SMED Rapport no 66 2005
SMED Report no 65 2005
SMED Report no 64 2004
SMED Report no 63 2004
SMED Report no 62 2004
SMED Report no 61 2004
SMED Report nr 7 2004
SMED Report nr 6 2004
SMED Rapport nr 5 2004
SMED Report nr 4 2004
SMED Rapport nr 3 2004
SMED Rapport nr 2 2004
SMED Rapport nr 1 2004
SMED Rapport nr 60 2003
SMED Report no 59 2003
SMED Report no 58 2003