Arbetsmaskiner - Uppdatering av metod för emissionsberäkningar