Läckage av näringsämnen från svensk åkermark för år 2009 beräknat med PLC5-metodik

Syftet med detta projekt var att räkna om kväve- och fosforbelastningen för år 2009 med samma metodik som användes i PLC5-beräkningarna för att få bättre jämförbarhet mellan beräkningarna för år 1995, 1999, 2005 och 2009.