Översyn av processrelaterade CO2-emissioner

Studien omfattar en översyn av processrelaterade koldioxidemissioner från mineralindustrin (CRF 2A), Karbidtillverkning (CRF 2B4) samt sekundär järn- och stålindustrin (CRF 2C1.1 och 2C1.3) som rapporteras till UNFCCC. Underlaget till översynen baseras på data ur handelssystemet, detaljerade uppgifter från branchorganisationen Kalkföreningen samt uppgifter ur miljörapporter. 

Rapporten innefattar ett antal förslag till förbättringar inför rapporteringen av Sveriges submission 2010 till UNFCCC.