Kartläggning av plastavfallsströmmar i Sverige

Plast återfinns i stora delar av det vardagliga livet, alltifrån i livsmedelsförpackningar till i fordonskomponenter. Plastens variation och komplexitet återspeglas i plastavfallsflödena. På grund av plastens breda användningsområden hamnar plast slutligen i ett otal, mer eller mindre, rena avfallsströmmar för vilka förutsättningarna för olika avfallsbehandlingsmetoder varierar.

Projektet är en förstudie med mål att kartlägga plastavfallsflödena i Sverige avseende på kvantitet, var de uppkommer, vilka plasttyper plastavfallsströmmarna huvudsakligen innehåller samt hur plasten slutligt omhändertas. Metoden för kartläggningen har baserats på uttag från olika typer av databaser (som till exempel den officiella avfallsstatistiken som tas fram av SMED, Avfall Webb och Utrikeshandelsstatistiken på SCB), uppgifter i litteraturen samt kontakter med branschaktörer.