Askstatistik från energistatistik

För att kunna tillgodose de primära behoven av att ta fram snabb askstatistik utan att öka uppgiftslämnarbördan, har tidigare föreslagits att använda SCB:s energiundersökning Kvartalsbränsle i kombination med askfaktorer.

Fördelen med metoden är att den kvartalsvisa bränslestatistiken kan användas redan ett kvartal efter referensåret för att beräkna askstatistik. Då metoden inte använts tidigare utreds i rapporten om den kvartalsvisa bränslestatistiken ger jämförbara resultat med tidigare använd metod, dvs. preliminär statistik från SCB:s energistatiskundersökning: Årliga el-, fjärrvärme- och gasundersökningen. I rapporten jämförs resultaten för den kvartalsvisa bränslestatistiken med resultaten från den preliminära samt den slutgiltiga sammanställningen av Årliga el-, fjärrvärme- och gasundersökningen.