Arbetsmaskiner: Långsiktig plan för uppdatering av bränsleförbrukning och emissioner