Preliminär skattning av utsläpp av växthusgaser 2012