Konsumtion och återanvändning av textilier

För att minska miljöpåverkan av textilier har Naturvårdsverket i det svenska miljömålssystemet föreslagit ett etappmål för återanvändning av textilier. Enligt förslaget ska minst 40 procent av de textilier som satts på marknaden år 2020 återanvändas. SMED har på uppdrag av Naturvårdsverket beräknat andrahandsmarknaden för kläder och hemtextilier, samt andelen andrahandsvaror jämfört med försäljning av nya textilier i Sverige för åren 2011 och 2013.

Både år 2011 och år 2013 återanvändes sammanlagt 23 400 ton textilier. Av dessa mängder återanvändes 7 400 ton i Sverige år 2011. Motsvarande siffra för 2013 var 8 600 ton. Andelen andrahandsvaror av den totala försäljningen av textilier i Sverige utgjorde 18 procent år 2011 och 19 procent år 2013.

År 2013 konsumerades 121 000 ton nya textilier jämfört med 133 000 ton år 2011. Oberoende av befolkningsökningen utgör detta en minskning med 9 procent. Sett till konsumtionen per person utgör minskningen 12 procent.