Indikatorer för att följa konsumenters omställning till en hållbar konsumtion

SMED har på uppdrag av Naturvårdsverket tagit fram förslag på olika indikatorer som följer konsumenters och individers omställning till en mer hållbar konsumtion. Detta har skett inom ramen för den fördjupade utvärdering av miljökvalitetsmålen som Naturvårdsverket fått i uppdrag av Regeringen att genomföra.

Naturvårdsverket ska under 2015 på uppdrag av Regeringen redovisa en fördjupad utvärdering av generationsmålet och miljökvalitetsmålen. En del av uppdraget genomförs inom ramen för tre utvalda fokusområden, däribland hållbar konsumtion.

I föreliggande projekt har målet varit att ta fram förslag på möjliga indikatorer inom hållbar konsumtion. För fyra av dessa föreslagna indikatorer togs data fram.

Dessa indikatorer är:

– Konsumtion av nötkött, kg/person och år.

– Energiöverskott i matkonsumtionen, procent.

– Persontransporter (totalt och uppdelat på gång/cykel, kollektivtrafik, bil, och övrigt), km/person och år.

– Uppvärmd boendeyta i hushåll, m²/person.

NV DiVA SMED Rapport Nr 158 2015