Justering av småbåtars bränsleförbrukning

Småbåtars bränsleförbrukning är idag en konstant som baserar sig på SCB:s Båtlivsundersökning 2004 och har använts i utsläppsberäkningarna sedan submission 2016. I en ny undersökning från 2010 framgår bland annat att antalet fritidsbåtar har ökat med ca 23 % sedan 2004 från 718 000 till 881 000 stycken, vilket motiverar en uppdatering av aktivitetsdata.

Syfte med detta utvecklingsprojekt är att uppskatta bränsleförbrukningen från småbåtar baserat på data från Båtlivsundersökning 2010.