Plockanalyser av textilier i hushållens restavfall

Studien har analyserat vad för slags textilier som slängs i restavfallet samt uppdaterat uppgifterna om hur stora mängder textilier och skor som på årsbasis slängs i hushållavfallets restfraktion och därmed förbränns. Resultaten visar att mängden textilier i restavfallet ligger på cirka 7,5 kg per person och år, eller ungefär 5 kg per person om man räknar bort det uppskattade bidraget från verksamheter. Hushållen slänger även cirka 1 kg skor per år. 58 procent av textilierna utgjordes av produkter i ren bomull och bedömningen var att 59 procent av kläderna och hemtextilerna var i sådant skick att de skulle kunna användas igen.

För att beräkna de totala mängderna användes ett stort antal plockanalyser utförda på uppdrag av Sveriges kommuner. Dessutom utfördes 14 speciella plockanalyser inom projektet där skor och textilier sorterades upp i ett flertal underkategorier:

•”Speciella produktgrupper” i fyra olika kategorier textilier med förhöjd risk för innehåll av farliga ämnen, dvs. sport-, arbets-, regn- eller fritidskläder samt textil med plastigt tryck.
•Undergrupperna kläder eller hemtextil.
•Skick, dvs. helt och oslitet respektive trasigt eller slitet.
•Materialslag, indelade i ett antal rena textilmaterial eller alternativet blandade och övriga textilmaterial.

SMED har i en tidigare studie (rapport 46 2011) beräknat mängden textil som slängs i restavfallet till 8 kg per person och år. Denna rapport visar endast en marginell minskning men innehåller mer information om vad det är för typ av textilier som slängs, samt hur mycket som kommer från hushållen. I tidigare studien ingick inte heller skor.

NV DiVA SMED Rapport Nr 176 2016