Säkerställd insamling av data för beräkning av diffusa utsläpp och retention

SMED&SLU skall inom datavärdskapet för utsläpp till och belastning på vatten på ett effektivt sätt kunna leverera data med överenskommen kvalitet som underlag till internationell rapportering. Detta förutsätter att datavärdskapet kan försäkra sig om tillgång till nödvändiga indata av en bestämd kvalitet.