Biologiskt avfall från livsmedelsbutiker - faktorer för returer till grossist

Arbetet har genomförts genom kontakter med de stora livsmedelskedjorna och deras grossister. Tyvärr har det visat sig svårt att få fram dessa uppgifter. I många fall tar butiken själv ansvar för allt avfall /returer och då har man ingen uppfattning centralt om mängder etc. Då det har bedömts som en orimlig uppgift att ringa runt till en tillräckligt stor mängd butiker för att få ett bra underlag grundar sig slutsatserna på de underlag som gått att få fram via de centrala organisationerna.

Det har visat sig att mejerivaror (mjölk, fil och till viss del yoghurt samt en del annat) och bröd är det som är vanligast som retur. Dessa varor skickas tillbaka till den tillverkande industrin där de returnerade varorna (avfallet) genomgår samma behandling som avfallet som kommer direkt från industrin (mycket används som djurfoder). Till livsmedelsindustrin skickas det ut enkäter (inom Industriavfallsundersökningen) och många av dem som har svarat har inkluderat returmängderna i sina svar. SMED föreslår därför (och med stöd i det faktum att avfall som regel ses som uppkommet i den bransch som överlämnar det till avfallssystemet) att detta avfall ska ses som uppkommet i livsmedelsindustrin.

Endast en grossist har kunnat leverera data om andra returer. Dessa data ligger till grund för en faktor om 0.0226 * 10-6 ton returer per kr i omsättning. Vilket för Sverige totalt skulle ge en mängd på 4106 ton returer för 2006.

Den faktor som räknats fram har tagits från säker källa, men kan eventuellt ifrågasättas kvalitetsmässigt med tanke på att den baseras på svar från endast en av de fem stora grossisterna.