Utredning om gemensamma datakällor för avfallsslagen Batterier, Uttjänta fordon samt genomgång av EE-registret som datakälla

För Batterier, Uttjänta fordon och den del av Kasserad utrustning som är sk. el-avfall skulle uppgifter kunna hämtas från gemensamma datakällor (nationella register etc.) I rapporten görs en analys av dessa datakällor och en bedömning över deras användbarhet för respektive avfallsslag samt en konsekvensbedömning för statistiken om de används.