Kvalitetsorganisation

SMED:s Oberoende Kvalitetsorganisation, SOK, består av en representant vardera från SMED:s fyra parter. SOK genomför årligen interna revisioner i syfte att säkerställa kvaliteten i SMED-konsortiets arbetssätt samt att identifiera förbättringsområden. SOK leds av SMED:s kvalitetsansvarige, som för närvarande är IVLs representant.

 • Anna-Helena Hultberg, SMHI

  SMHI:s representant i SMEDs oberoende kvalitetsorganisation, SOK

  Telefon: 011 - 495 8621
  E-post: anna-helena.hultberg@smhi.se

 • Leif Hallbäcken, SLU

  SLU:s representant i SMEDs oberoende kvalitetsorganisation, SOK

  Telefon: 018 - 67 38 29
  E-post: leif.hallbacken@slu.se

 • Marie Collin, SCB

  Marie Collin, SCB

  SCB:s representant i SMEDs oberoende kvalitetsorganisation, SOK

  Telefon: 08 - 506 947 15
  E-post: marie.collin@scb.se

 • Henrik Kloo, IVL

  Ordförande i SMED:s Oberoende Kvalitetsorganisation

  Telefon: 010 - 788 68 59
  E-post: henrik.kloo@ivl.se