Programledningsgrupp

Kontakta oss gärna i alla frågor som gäller data kring farliga ämnen, avfall och kemikalier samt utsläpp till luft och vatten!

Alla aktiviteter inom SMED koordineras av en programledningsgrupp (PLG) bestående av:

 • Hanna Gustavsson, SMHI

  Programkoordinator för sakområde Vatten

  Telefon: 011 - 495 8706
  E-post: hanna.gustavsson@smhi.se

 • Tomas Gustafsson, IVL

  Programkoordinator för sakområde Luft och klimat

  Telefon: 010 - 788 67 64
  E-post: tomas.gustafsson@ivl.se

 • Louise Sörme, SCB

  Louise Sörme, SCB

  Programkoordinator för sakområdena Avfall samt Farliga Ämnen

  Telefon: 010 - 479 47 92
  E-post: Louise.Sorme@scb.se

 • Elin Widén Nilsson, SLU

   

  Telefon 018 - 67 30 37
  E-post: elin.widen@slu.se