Data från PLC6 presenteras via TBV, Tekniskt Beräkningssystem Vatten

TBV är SMED:s beräkningssystem där källfördelning och belastning till havsbassängerna tas fram.
Från och med 2016 är resultaten publika och kan laddas ner via ett gränssnitt.
TBV kan också användas för att visualisera resultat.

http://tbv.smhi.se

TBV fungerar bäst i Chrome, därnäst i Mozilla och har inte anpassats för Explorer.

PLC6