Publicerad: 22 maj 2014

Naturvårdsverket presenterar ny avfallsstatistik för 2012

Måndagen den 16 juni anordnar Naturvårdsverket ett seminarium, där avfallsstatistiken för 2012 presenteras. Seminariet är kostnadsfritt och SMED, som tagit fram statistiken och rapporten Avfall i Sverige 2012, kommer att medverka.

Naturvårdsverket och SMED informerar även om pågående och planerade utvecklingsprojekt för att förbättra avfallsstatistiken och lägga grunden för en fortsatt utvecklad avfallspolitik i Sverige. Seminariet äger rum i Stockholm, Valhallavägen 199, på SIDA i Stora hörsalen.

För mer information kontakta Staffan Ågren på nedanstående e-post. Anmälan med varje enskild deltagares namn, organisationstillhörighet och mailadress sänds senast 10 juni via e-post till staffan.agren@naturvardsverket.se.

Välkomna!

Tillbaka till startsidan